หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ โรคอ้อยที่ชาวไร่มักพบบ่อย ได้แก่ โรคใบขาวอ้อย โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้ และโรคแส้ดำ ซึ่งโรคทั้ง 3 นี้จะทำให้อ้อยไม่เจริญเติบโต ไม่เป็นลำ ต้นลีบ สุดท้ายทำให้ไม่ได้ผลลิต หากมีปัญหาโรคดังกล่าว มิตรชาวไร่ต้องมีการเตรียมการที่ดี โดยดำเนินการดังนี้ค่ะ

IMG_1064.PNG

ที่มา : www.mitrphonmodernfarm.com

ข่าวปักหมุด