หน้าแรก

ใครจะคิดว่ามูลวัว หรือ ขี้วัว ที่เราเห็นอยู่เกลื่อนกลาดตามฟาร์มวัวหรือคอกวัว จะสามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งของอื่น ๆ ที่นำไปใช้งานได้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ เมื่อนวัตกรคนเก่งของไทย ได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำมูลวัว มาผลิตเป็นอิฐบล็อกและกระถางต้นไม้ได้

โครงการนวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลวัวนี้ เป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. ได้สนับสนุนทุนวิจัย มี ดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานวิจัยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ร่วมกับฟาร์มโคนมของเกษตรกรใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซึ่งปรากฏว่าความก้าวหน้าของโครงการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะจากการนำมูลโคนมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชุมชน สอดคล้องกับ BCG โมเดล หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นวัตกรรมมูลวัว_2.JPG

ทีมวิจัยมองว่า จากในอดีตชาวบ้านใช้มูลสัตว์ร่วมกับฟางข้าวเป็นส่วนผสมในการทำยุ้งฉางเก็บเมล็ดพืช ใช้ทำที่อยู่อาศัย ทำบ้านดิน มีข้อดีที่ต้นทุนต่ำ เป็นธรรมชาติ ช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องได้ดี

ทีมวิจัยจึงเลือกที่จะทำอิฐบล็อกประสาน ที่ใช้ก่อสร้างผนังอาคารประหยัดพลังงาน และได้นำมาพัฒนาสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย น่าใช้งาน แข็งแรง สวยงาม ที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ขอบคุณที่มา https://www.thairath.co.th/

ข่าวปักหมุด