หน้าแรก

มิตรชาวไร่ทราบหรือไม่ว่า ปริมาณขยะเศษอาหารเหลือทิ้งทั่วโลกในแต่ละปี มีจำนวนถึง 1,300 ล้านตัน หรือเทียบได้เป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตได้ทั่วโลก และสำหรับในประเทศไทย คนไทย 1 คน จะสร้างขยะอาหารมากถึง 254 กิโลกรัมต่อปี นับว่าเยอะมากเลยทีเดียว

ขยะอาหารเหล่านี้ถูกผลิตมาโดยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งที่อุตสาหกรรมอาหารมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 25% ของโลก ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปล่อยมลพิษจำนวนมาก ส่วนสาเหตุนั้นเกิดมาจากการทานอาหารไม่หมด อาหารหมดอายุก่อนรับประทาน อาหารถูกคัดทิ้งในกระบวนการผลิต ฯลฯ

ในฐานะผู้บริโภค ลดโลกร้อนง่าย ๆ ด้วยการลดขยะเศษอาหารด้วยหลัก 3 ต. เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีอะไรบ้าง   

1. เตรียม คือการเตรียมวัตถุดิบแต่พอดีหรือควบคุมปริมาณวัตถุดิบในการทำอาหารให้พอดีกับจำนวนคนในบ้าน

2. ตัก ตักอาหารแต่พอกิน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ โดยเริ่มจากตัวเราเอง ด้วยการตักข้าวหรืออาหารให้พอทาน

3. เติม เติมแต่พออิ่ม หากไม่อิ่มค่อยตักเพิ่ม เราควรคาดคะเนปริมาณอาหาร ในการตักแต่ละครั้งเท่าใดถึงจะอิ่มและไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ

ลองเริ่มกันดูนะคะ เพียง 3 ต. ง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา แค่นี้ก็ช่วยลดขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากครอบครัวได้แล้วค่ะ

ขยะเศษอาหาร_2.jpg

ขอบคุณที่มา  :

https://webportal.bangkok.go.th/

 

ข่าวปักหมุด