หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนจำนวนมาก บางกลุ่มกระทบต่อการใช้สินค้าและบริการ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืน

ทั้งนี้จากรายงานของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยจากเชิงลบสู่เชิงบวก สร้างสุขให้ตัวเองและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมมีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่

1. การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากต้องการดูแลสุขภาพระยะยาว การเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตัวเอง รวมถึงการป้องกันโรค

003.jpg

​2. การดูแลสุขภาพใจ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบ การเงิน และสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ความเครียดมากจากหน้าที่การงานและความต้องการบาลานซ์ความสุขให้แก่ชีวิต

004.jpg

3. การรักษาสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลวิจัยพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สินค้า และบริการที่เกี่ยวกับความยั่งยืน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการช่วยแก้ปัญหาระยะยาว และต้องการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

จะเห็นว่า การตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ยกตัวอย่างที่มิตรชาวไร่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มหยุดเผาอ้อย มาตัดอ้อยสดขายเข้าโรงงานและ ขายใบอ้อยให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวล เรื่องนี้ก็คือความตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนได้แล้วค่ะ

ขอบคุณที่มา :

https://www.bangkokbiznews.com/

https://www.thairath.co.th/

https://www.prachachat.net/

 

 

 

ข่าวปักหมุด