หน้าแรก

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ แม้ปัจจุบันจะเห็นว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกบางส่วนที่ยังเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ด้วยปัญหาขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงคนงานสูง หรือข้อจำกัดของระยะเวลาที่ต้องหีบอ้อยเข้าโรงงาน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ต้นทุนของการตัดอ้อยไฟไหม้จึงถูกกว่าตัดอ้อยสดและยังใช้เวลาน้อยกว่าอีกด้วย

อย่างไรก็ดี มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มอยากรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เห็นประโยชน์ของการตัดอ้อยสด มากกว่าข้อจำกัดว่าตัดอ้อยสดไม่ได้ ตัดอ้อยเผาใบดีกว่า เพราะความจริงแล้วการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ส่งผลกระทบในเชิงลบมากมาย ทั้งเรื่องของรายได้ค่าอ้อย น้ำหนักอ้อยลดลง ค่าความหวานลดลง และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิด PM 2.5 นั่นเองค่ะ

ส่วนข้อดีของการตัดอ้อย มีอะไรบ้าง ได้เงินดีกว่าตัดอ้อยเผาใบจริงหรือไม่ ไปติดตามพร้อมกันค่ะ

003.jpg

5 เหตุผล ทำไมตัดอ้อยสดถึงได้เงินดีกว่าอ้อยไฟไหม้

  1. การตัดอ้อยสดมีรายได้มากกว่าการตัดอ้อยไฟไหม้ 150 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสด 120 บาทต่อตันอ้อย และอ้อยที่ไฟไหม้จะถูกหักเงิน 30 บาทต่อตัน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถจำหน่ายใบอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล มีรายได้เพิ่มอีก 800 บาทต่อตันใบอ้อย
  2. อ้อยสดสะอาดได้รับค่าอ้อยที่สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากจะมีค่าความหวาน (C.C.S.) ที่สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ โดยเมื่ออ้อยโดนเผาไฟแล้วค่า C.C.S. จะลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านพ้นไป ยิ่งถ้าเวลาล่วงเลยไปหลายวัน อ้อยจะเริ่มบูด และไม่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตน้ำตาล และที่สำคัญเมื่ออ้อยถูกความร้อนจากการเผา ความร้อนก็จะดึงน้ำออกไปจากลำอ้อยทำให้น้ำหนักของอ้อย และต่อเนื่องมาถึงรายได้ของชาวไร่ลดลงตามไปด้วย
  3. ลดต้นทุน เนื่องจากการตัดอ้อยสดจะมีใบอ้อยคงเหลือไว้คลุมดินทำให้วัชพืชงอกยากขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และช่วยทำให้ตออ้อยมีความสมบูรณ์ไว้ตอได้หลายตอ นอกจากนั้นแล้วใบอ้อยยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ลดการใช้ปุ๋ย ช่วยรักษาความชื้นในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน และลดการสูญเสียน้ำฝนจากการไหลหลากออกนอกแปลงได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประหยัดต้นทุนการให้น้ำกับอ้อยได้ถึง 3 ครั้ง
  4. ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพดีในระยะยาว เนื่องจากการเผาใบจะทำให้ความอุดมสมบูณ์ของดินลดลง ซึ่งทำให้ดินมีลักษณะแห้งและแข็ง เพิ่มความเสี่ยงการเกิดการระบาดของหนอนกอและด้วงหนวดยาวโดยเฉพาะในอ้อยตอ พื้นที่ที่มีการเผาใบอ้อยมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคแส้ดำรุนแรงกว่าพื้นที่ตัดอ้อยสด
  5. การตัดอ้อยสดยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เห็นไหมคะว่าตัดอ้อยสด เกิดประโยชน์รอบด้านจริง ๆ ทั้งรายรับที่ได้โดยตรงจากการตัดอ้อยดีมีคุณภาพ ประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดแก่ดิน และที่สำคัญ การตัดอ้อยสดไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.facebook.com/

https://www.mitrpholmodernfarm.com/

 

ข่าวปักหมุด