หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันตามสาขาอาชีพ จนเกิดกระแสน้ำใจจากคนไทยร่วมกัน สร้างตู้ปันสุขขึ้นมาตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้จากโควิด-19

กลุ่มมิตรผลเองได้สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เช่นเดียวกัน โดยร่วมมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลและของใช้จำเป็นผ่านโครงการ “ตู้มิตรปันสุข” เพื่อแบ่งปันน้ำใจแก่พี่น้องทุกจังหวัดในเขตพื้นที่กลุ่มโรงงานของมิตรผลทั่วประเทศ

มิตรปันสุข-003.jpg

มิตรปันสุข-004.jpg

โดยมียอดถุงปันสุขมอบแก่ผู้ยากไร้ 242 ครัวเรือน ถุงมิตรปันสุข-ผู้ป่วยติดเตียง 198 ครัวเรือน ถุงมิตรปันสุขมอบผู้พิการ 408 ครัวเรือน ซึ่งโครงการมิตรปันสุขนี้ กลุ่มมิตรผลได้สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ ร่วมกับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อาทิ โครงการ“ตู้เนชั่นปันน้ำใจ” กับทาง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการ “ตู้กับข้าวไทย” ของช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint TV) และเครือข่ายพุทธิกา เป็นต้น

กลุ่มมิตรผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตู้มิตรปันสุขนี้ จะสร้างรอยยิ้มและความสุข ช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนชาวไทย ให้ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยไร้เชื้อกันทั่วประเทศ

มิตรปันสุข-005.jpg

มิตรปันสุข-006.jpg

มิตรปันสุข-007.jpg

มิตรปันสุข-008.jpg

มิตรปันสุข-009.jpg

มิตรปันสุข-010.jpg

มิตรปันสุข-011.jpg

มิตรปันสุข-012.jpg

มิตรปันสุข-013.jpg

มิตรปันสุข-014.jpg

มิตรปันสุข-015.jpg

ข่าวปักหมุด