หน้าแรก

-ธานินทร์-อินทชัย- เปลี่ยนการทำไร่ให้เป็นเรื่องง่ายแค่ใจรัก

-ธานินทร์-อินทชัย- เปลี่ยนการทำไร่ให้เป็นเรื่องง่ายแค่ใจรัก

การได้ทำอะไรที่อยู่บนพื้นฐานของความรักความผูกพันต่อสิ่งนั้น ผลลัพธ์ที่ได้มักออกมาสวยงามเสมอ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรักต่องานที่ทำ เราจะใส่ใจงานนั้นมากขึ้นและต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาสมกับความตั้งใจ
-วิชยา และ ยุทธนา นามทอง- ทำไร่อ้อยไม่ได้เป็นแค่อาชีพ แต่คือมรดกและภูมิปัญญา 2 หนุ่มแห่งเมืองดินดำ น้ำสุ่ม

-วิชยา และ ยุทธนา นามทอง- ทำไร่อ้อยไม่ได้เป็นแค่อาชีพ แต่คือมรดกและภูมิปัญญา 2 หนุ่มแห่งเมืองดินดำ น้ำสุ่ม

ความภูมิใจของพ่อแม่ นอกจากส่งเสียเลี้ยงดูให้ลูกมีการศึกษาและสำเร็จตามสมควรแล้ว การกลับมาสืบทอดกิจการงานในครอบครัว และพัฒนางานที่ดีอยู่แล้ว ให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
-ปัญญา และ สุทัศน์ ทวยศิริ- ทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-ปัญญา และ สุทัศน์ ทวยศิริ- ทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สวัสดีค่ะเพื่อนมิตรชาวไร่ทุกท่าน “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” คือการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ที่นำนวัตกรรมการเกษตรและองค์ความรู้ระดับโลกมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและอากาศของประเทศไทย เราเน้นย้ำเสมอว่า การท
-พัฒนฉัตร พวงเงิน- หญิงเก่ง แห่งเชิงกลัด

-พัฒนฉัตร พวงเงิน- หญิงเก่ง แห่งเชิงกลัด

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน คนเก่งเกษตรสมัยใหม่วันนี้ มีเรื่องราวของหญิงเก่งแห่งตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชาวไร่จากโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีที่พาครอบครัวชาวนาในอดีตก้าวสู่เถ้าแก่ไร่อ้อยที
-สมหมาย คำผาย- เพราะความสุขเราออกแบบได้ YOUR HAPPINESS IS IN YOUR OWN HANDS

-สมหมาย คำผาย- เพราะความสุขเราออกแบบได้ YOUR HAPPINESS IS IN YOUR OWN HANDS

ความสุขในชีวิตของแต่ละคนถูกจำกัดความหมายแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบ ไลฟ์สไตล์ และการดำเนินชีวิต บางคนความสุขคือการได้อยู่กับคนที่เรารัก สุขที่ได้ทำงานที่ชอบ สุขที่มีรายได้มั่นคง หรือสุขที่ได้ทำตามความชอบ
-คำวาน กุมารสิทธิ์- ผนึกกำลังครอบครัวสู่ความสำเร็จ

-คำวาน กุมารสิทธิ์- ผนึกกำลังครอบครัวสู่ความสำเร็จ

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน คนเก่งเกษตรสมัยใหม่วันนี้ มีตัวอย่างครอบครัวมิตรชาวไร่ ที่ผนึกกำลังครอบครัวสู่ความสำเร็จได้ ด้วยพลังแห่งความรักความสามัคคี จากการเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และจ
-ประจักษ์ จันทร์ใหม่มูล- พลังชาวไร่รุ่นใหม่ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

-ประจักษ์ จันทร์ใหม่มูล- พลังชาวไร่รุ่นใหม่ สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คำว่า “ทายาทเถ้าแก่ไร่อ้อย” ถูกใช้เรียกแทนลูกหลานที่เข้ามาสานต่องานในไร่แทนพ่อแม่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ในอดีตหรือปัจจุบันมักจะเรียกผู้สืบทอดด้วยคำนี้ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ลูกหลานชาวไร่เติบโตมาพร้
-พ่อเทียนชัย ยศทะแสน- ไร่อ้อย ยิ่งทำ ยิ่งได้

-พ่อเทียนชัย ยศทะแสน- ไร่อ้อย ยิ่งทำ ยิ่งได้

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ทุกท่าน คนเก่งเกษตรสมัยใหม่วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับชาวไร่ผู้มากประสบการณ์ ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาว ฝ่าปัญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยโดนภัยแล้งมานักต่อนัก แต่ด้วยความตั้งใจและกล้าเปลี่ยนแปลง
-พ่อสอน คำแสนโคตร- ทำไร่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แค่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน

-พ่อสอน คำแสนโคตร- ทำไร่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แค่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน

สวัสดีค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ ปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 11 ล้านไร่ (ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย) อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยส่งอ