หน้าแรก

ในการปลูกอ้อยแต่ละครั้ง การเลือกพันธุ์อ้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างมากต่ออนาคตของไร่ เพราะหากเลือกพันธุ์อ้อยได้ดี เหมาะสม นั่นคือชาวไร่มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

สิ่งที่ชาวไร่ควรพิจารณาในการเลือกพันธุ์อ้อยมีหลายปัจจัย ทั้งต้องดูสภาพพื้นที่และชนิดดิน พิจารณาเรื่องของช่วงเวลาปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว เรื่องโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่ระบาดทำลาย รวมถึงการเลือกพันธุ์อ้อยที่มีลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญ

วิธีเลือกพันธุ์อ้อย-003.jpg

วิธีเลือกพันธุ์อ้อยที่มีลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญ พิจารณาได้จากคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ผลผลิตอ้อย เฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อไร่
 2. คุณภาพความหวาน เฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอไม่ต่ำกว่า 12 c.c.s.
 3. อายุการเก็บเกี่ยว ต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาปลูก
 4. การหักล้ม ไม่หักล้ม-หักล้มเล็กน้อย
 5. การออกดอก
 6. การไว้ตอ ดี, ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ความทนแล้งได้พอสมควร
 8. ความต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่ระบาดทำลายในท้องถิ่นได้ดี
 9. จำนวนลำ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 9,000 ลำต่อไร่
 10. ขนาดลำ มีขนาดลำที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
 11. การลอกกาบใบและขนหลังกาบใบ ควรเป็นพันธุ์ที่ลอกกาบง่าย และไม่มีขนหลังกาบใบ
 12. ลักษณะไส้ตัน-กลวงเล็กน้อย เนื้ออ้อยแน่นสะอาด ไม่มีร่องรอยการทำลายของโรคและแมลง
 13. ลักษณะใบสีเขียวสดใส แผ่รับแสงแดดได้ดี ขนาดใบไม่สั้นและยาวจนเกินไป

อีกประการหนึ่งที่สำคัญในการเลือกพันธุ์อ้อยคือ ชาวไร่ไม่ควรปลูกอ้อยเพียงพันธุ์เดียว เพราะจะเสี่ยงต่อการระบาดทำลายของโรคแมลงได้ ควรปลูกอ้อยไว้อย่างน้อย 2-3 พันธุ์ เพราะหากเกิดการทำลายของโรคหรือแมลงในพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง ก็ยังมีพันธุ์อื่น ๆ ที่มีความต้านทานต่อโรคหรือแมลงทดแทนนั่นเอง

ขอบคุณที่มาข้อมูล : คู่มือการจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าวปักหมุด