หน้าแรก

ปัจจุบันชาวไร่อ้อยหลายรายนำโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) เข้ามาช่วยงานได้หลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่างการใช้งานโดรนในไร่อ้อยที่นิยมกันมี 2 ประเภท คือ

  1. ใช้เพื่อสำรวจและวางแผนการผลิตพืชเช่น การสำรวจพื้นที่ ติดตามการเจริญเติบโตของอ้อย เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง
  2. ใช้ทุ่นแรงในการทำงานในไร่เช่น ใช้ในการให้ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี ซึ่งโดรนเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำเกษตรแบบแม่นยำในไร่อ้อยได้อย่างดี

ในส่วนของการใช้โดรนพ่นปุ๋ย คุ้มค่ากว่าการใช้แรงงานคนอย่างไรนั้นติดตามได้จาก Infographic ด้านล่างนี้ได้ค่ะ

003.jpg

ขอบคุณที่มา

http://www.smartfarmbot.com/

 

ข่าวปักหมุด