หน้าแรก

 • TIPS
 • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563
 • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 พฤศจิกายน 2563
 • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ตุลาคม 2563
 • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563
 • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 พฤศจิกายน 2563
 • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ตุลาคม 2563
 • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 กันยายน 2563
 • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 สิงหาคม 2563
 • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 กรกฎาคม 2563
 • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 มิถุนายน 2563
 • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 กันยายน 2563
 • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 สิงหาคม 2563
 • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 กรกฎาคม 2563
 • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 มิถุนายน 2563
 • อ้อยตอ - ใส่ปุ๋แต่งหน้า ครั้งที่ 1 -1 พฤษภาคม 2563
 • อ้อยตอ - ให้น้ำ ครั้งที่ 2, ให้ยาหลังงอก -1 เมษายน 2563
 • อ้อยตอ - ตรวจเช็คโรคเมื่อแตกใบ -1 มีนาคม 2563
 • อ้อยปลูก - ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ครั้งที่ 2 -1 มีนาคม 2563
 • อ้อบปลูกใหม่ - กิจกรรมเตรียมดิน -1 พฤษภาคม 2563
 • อ้อบปลูกใหม่ - กิจกรรมเตรียมดิน -1 เมษายน 2563
 • อ้อบปลูกใหม่ - กิจกรรมเตรียมดิน -1 มีนาคม 2563
 • อ้อยตอ - ใส่ปุ๋ยรองพื้นหลังตัด, ให้น้ำครั้งที่ 1 -1 กุมภาพันธ์ 2563
 • อ้อยปลูกใหม่ - ตรวจสอบคุณภาพดิน -1 กุมภาพันธ์ 2563
 • อ้อยตอ - ตัดอ้อย, หีบเข้าโรงงาน, เก็บใบอ้อยทำเอทานอล -1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
 • อ้อยปลูก - ให้น้ำอ้อย ครั้งที่ 2 -1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
 • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • อ้อยปลูกใหม่ - พ่นสารเคมีควบคุมหลังงอก -1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำครั้งที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจเช็คโรคและแมลง1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 2. พรวนดิน - ดินทราย ใช้ Red Renovato1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลงถั่วเหลือง ม้วนและหนอนเจาะฝัก ถ้าพบให้พ่นสารเค1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนม้วนใบ แมลงศัตรูถั่วเหลืองครั้งที่1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบวัชพืชและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เท่าที่จำเป็น1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูก1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.สร้าง BedFarm ด้วย Zonal Cultivator 2.เตรียมเมล็ดถั่วและเ1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
 • 1.ไถกลบเศษซาก 2.พรวน OFFSET 3.ปรับระดับ Land Leveling 4.Ripp1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • จัดรูปแปลงใหม่ในกรณีแปลงรื้อตอ1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน ให้น้ำหลังใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยปลูกปลายฝน สูตร 21-7-18 จำนวน 50 กก. ต่อไ1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยน้ำราดหลังปลูกและใส่ปุ๋ยภายใน 3 วัน1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 2 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าอ้อยตอ ครั้งที่ 1 หลังตัดภายใน 10 วัน สูตร 211 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบโรคแมลง ปล่อยแตนเบียนไข่และแมลงตัวห้ำ1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ให้น้ำอ้อยปลูกใหม่1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • ตัดอ้อยหีบ ไม่เผาใบ และทิ้งใบคลุมดิน1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
 • พบกับมิติใหม่กับเกร็ดความรู้ดี ๆ สำหรับชาวไร่อ้อย1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี’63 มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้ พร้อมติดตามและประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์
ข่าวสารมิตรชาวไร่ พฤ., 9 ม.ค. 63

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการทุกหน่วย จัดทำ Action plan ตามนโยบายขับเคลื่อนภาคเกษตร ปี’63 มอบ สศก. เร่งรวบรวมแผนปฏิบัติการให้เสร็จ ภายในมกราคมนี้ พร้อมติดตามและประเมินภัยแล้งทุกสัปดาห์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ได้แถลงข่าวใหญ่ “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษ

“กดดูรู้ดิน” แอปพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกรยุคใหม่
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จ., 16 ธ.ค. 62

“กดดูรู้ดิน” แอปพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกรยุคใหม่

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องมิตรชาวไร่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เข้าสู่ศักราชใหม่แล้ว สิ่งไหนไม่ดีในปีเก่าก็ทิ้งเอาไว้อย่าเก็บมาบั่นทอนพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตในปีใหม่นี้นะคะ

ใช้รถตัดอ้อย ไม่มีปัญหาแรงงานคน ลดฝุ่นควันจากการเผา
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม พ., 11 ธ.ค. 62

ใช้รถตัดอ้อย ไม่มีปัญหาแรงงานคน ลดฝุ่นควันจากการเผา

การเก็บเกี่ยวอ้อย นับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตลอดฤดูกาล เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องนำผลผลิตจากอ้อยส่งเข้าโรงงาน เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยแรงงานคนจำนวนมากเมื่อครั้งอดีต จนเกิดปรากฏการณ์

เครื่องปลูกอ้อยแนวตั้งแบบจานคู่
เครื่องมือชาวไร่ พ., 4 ธ.ค. 62

เครื่องปลูกอ้อยแนวตั้งแบบจานคู่

ช่วงปลายฝนที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มิตรชาวไร่ของเราลงมือปลูกอ้อยปลายฝนกันแล้ว หากขะให้ปลูกอ้อยได้ทันท่วงที ทันต่อเวลาแล้ว เราควรมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วย หากเรามีเครื่องปลูกอ้อยเป็นตัวช่วยก็ไม่ต้อง

mSmart Queuing Application เอ็มสมาร์ท คิวอิง แอปพลิเคชัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อ., 3 ธ.ค. 62

mSmart Queuing Application เอ็มสมาร์ท คิวอิง แอปพลิเคชัน

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกไลฟ์สไตล์ของคนอย่างปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง แม้ด้านเกษตรกรรมเอง นวัตกรรมการเกษตรหลายอย่

คลิปไฮไลท์