หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยตอ - ตรวจเช็คโรคเมื่อแตกใบ -1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยปลูก - ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ครั้งที่ 2 -1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อบปลูกใหม่ - กิจกรรมเตรียมดิน -1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
SOCIAL DISTANCE 5 วิธี
ข่าวสารมิตรชาวไร่ จ., 23 มี.ค. 63

SOCIAL DISTANCE 5 วิธี "ห่างกันสักพัก" ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ห่างกันสักพัก.. ขยับออกอีกหน่อย...ลดการระบาด ห่างไกล โควิค-19 สถานการณ์ COVID-19 จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน

กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19
ข่าวสารมิตรชาวไร่ พ., 18 มี.ค. 63

กลุ่มมิตรผล ร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แก่ 130 โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศไทย

กากอ้อยใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
หลากสไตล์มิตรชาวไร่ จ., 9 มี.ค. 63

กากอ้อยใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

คำว่า “ของเหลือ” หรือ “เศษ” มักมีจุดจบเดียวกันคือ “ถูกทิ้ง” เพราะถูกมองว่าไม่เกิดคุณค่า ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้ได้อีกต่อไป…มิตรชาวไร่ รู้หรือไม่ว่า หากเราตัดความคิดนี้ออกไป ก่อนจะทิ้งของเหลือ หรือเศ

Hello Li-Fi เทคโนโลยีไร้สายผ่านแสง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ พฤ., 20 ก.พ. 63

Hello Li-Fi เทคโนโลยีไร้สายผ่านแสง

ยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT : ไอโอที) อย่างนี้ เชื่อว่ามิตรชาวไร่คงคุ้นเคยดีกับคำว่า Wi-Fi (ไวฟาย) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ที่มีสัญญาณ ด้วยคลื่นวิทยุ และคลื

ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะกับการนำอ้อยเข้าหีบ
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ศ., 7 ก.พ. 63

ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะกับการนำอ้อยเข้าหีบ

มิตรผล ได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่การทำไร่อ้อยแบบ “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” ที่เน้นการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานในแปลงอ้อย และการบริหารไร่ด้วยระบบโลจิสติกส์ ทั้งด้านเก็บเกี่ย

คลิปไฮไลท์

ดูทั้งหมด