หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยตอ - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยปลูก - ให้น้ำโดยน้ำฝน -1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
One Agri Application แอปเดียวครบ จบทุกความต้องการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศ., 7 ส.ค. 63

One Agri Application แอปเดียวครบ จบทุกความต้องการ

ในยุคปัจจุบันชาวไร่มีจำนวนมากขึ้น แต่ช่องทางการสื่อสารและการขอรับบริการนั้นมีไม่เพียงพอ ทำให้การบริการยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึง

การให้ปุ๋ยอ้อย กระสอบที่ 2 3
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม อ., 14 ก.ค. 63

การให้ปุ๋ยอ้อย กระสอบที่ 2 3

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อว่า มิตรชาวไร่ที่คลุกคลีอยู่ในวงการอ้อยมาอย่างยาวนานเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและความต้องการของอ้อยเป็นอย่างดี รู้ว่าอ้อยต้องการอะไร ในช่วงเวลาไหน เพื่อช่วยให้อ้อยเจริญงอก

NDVI ดัชนีวัดความแล้ง เพื่อประสิทธิภาพเกษตรแม่นยำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศ., 12 มิ.ย. 63

NDVI ดัชนีวัดความแล้ง เพื่อประสิทธิภาพเกษตรแม่นยำ

ด้วยลักษณะพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่นาข้าว ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง ทำให้การดูแลรักษาคุณภาพของผลผลิตตลอดอายุ ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเป็นไปได้ยาก รวมถึงการสังเกต

ชาวไร่อ้อยเฮลั่น ! รัฐจ่ายหมื่นล้าน เยียวยาชาวไร่อ้อย 2 แสนราย เน้นซื้อปัจจัยการผลิต ลดผลกระทบภัยแล้ง
ข่าวสารมิตรชาวไร่ พ., 10 มิ.ย. 63

ชาวไร่อ้อยเฮลั่น ! รัฐจ่ายหมื่นล้าน เยียวยาชาวไร่อ้อย 2 แสนราย เน้นซื้อปัจจัยการผลิต ลดผลกระทบภัยแล้ง

ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ค่อย ๆ คลี่คลาย นโยบายผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ถูกประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความผ่อนคลายให้ประชาชนได้อย่างถ้วนหน้า แม้ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่ไปไหนมาไหนต้องสว

Headland พื้นที่หัวแปลงท้ายแปลง เว้นระยะอย่างไรให้เหมาะสม
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม พ., 27 พ.ค. 63

Headland พื้นที่หัวแปลงท้ายแปลง เว้นระยะอย่างไรให้เหมาะสม

ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการนำเครื่องจักรทางการเกษตรเข้ามาใช้งานมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาแรงงานคนในการทำเกษตรกรรม ซึ่งลดน้อยลง และค่าแรงแพงขึ้นกว่าเมื่อครั้งอดี

คลิปไฮไลท์

ดูทั้งหมด